Getting My aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması prosedürü To Work

Aort içinde pompalanan kanın basıncı sebebiyle, aort duvarının zayıflayan kısmında bir balon gibi genişleme meydana gelmektedir.

Baskı etkisi: Anevrizma belli bir boyuta ulaşınca çevredeki dokulara baskı yapar ve bazı belirtilere neden olur. Bu belirtiler anevrizmanın yerleşim yerine göre değişir.

Bu yırtılma nedeniyle kanın karındaki boşluğa dolması bir iç kanamayı gündeme getirir. Bu tarz sorunlarda hastaların daha hastaneye ulaşmadan yolda yaşamını kaybetmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.

Akut aort diseksiyonu, en sık acil cerrahi gerektiren aort hastalığıdır. Aort diseksiyonu, aort duvarının katları arasında yırtık olması ve kanın duvarın katları arasında oluşan yalancı lümene girmesidir. Çoğunlukla yaşlı kişilerde görülür. Aortun patlaması halinde hayatta kalma şansı da azalacağından yeni oluşmuş aort diseksiyonu, acil ve hayati tehdit eden bir durumdur.

Kalp hücrelerden oluşan bir organ olması nedeniyle vücudun diğer organları gibi oksijen bakımından zengin kana ihtiyacı vardır.

Ancak, egzersiz sonrası kalp atışlarının normale dönmesi beklenir. Yoğun veya aşırı egzersiz, egzersiz yapmaya alışkın olmayan bir kişide kalp çarpıntısı hissine neden olabilir.

"Turkiye Klinikleri" might alter the contract conditions along with the alterations is going to be arrive into pressure by specifying the version amount along with the date of adjust promptly it really is released in the "Web page".

Aort yetmezliği konusunda uygulanan tedavi yöntemleri derecesine bağlı olarak değişmektedir. Hafif derecede antibiyotik tedavisi yeterliyken ilerlemesi durumlarda kapaklar aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması gerekir mi onarılır veya değiştirilir.

  Aort arteri ilk olarak iki ana guruba ayrılır. Bunlardan biri göğüs kısmında bulunan aort ve dalları; diğeri ise karın kısmında bulunan arter ve dallarıdır.

En önemli avantajları; kolay olması, kısa sürmesi ve yatış süresinin az olmasıdır. Tedavinin her hasta için uygun olmadığı; yalnızca anatomik yapısı uygun olan hastalarda tercih edilebileceği unutulmamalıdır.

Bu hastalıkta asıl threat çapın beş santimetreye yaklaşması halinde oluşmaya başlar. Bu durumda hastanın acil olarak müdahale altına alınmasına gerek duyulur. Genel olarak üç santimetreyi biraz aşan durumlarda, hastanın arterinde yırtılma riski yoksa müdahaleye gerek duyulmayabilir. Bu gibi durumlarda hasta düzenli olarak yapılan tetkiklerle kontrol altında tutulur.  Eğer hastanın arterinde genişleme durmuşsa çoğu durumlarda ömür boyu ilaç bile kullanmadan sağlıklı bir hayat sürebilmektedir.

İş bu sayfada yer alan yorumlar, ilgili doktorun doğrudan veya dolaylı emri, talebi ve/veya ricası olmaksızın, ilgili hasta tarafından bağımsız olarak yazılmaktadır. Bu Net sitesinin temel amacı sağlık alanında kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini sağlamaktır.

Darlık ciddiyetinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, hastaların daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlayabilir ve tedavi maliyetlerini azaltabilir.

İşlem normal bir anjiyo gibidir. İşlem sırasında genel anestezi vermeden uyumanızı ve işlemin ağrısız geçmesini anestezi bölümü uzmanlarımız sağlar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Getting My aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması prosedürü To Work”

Leave a Reply

Gravatar